Miesięczne archiwum: Kwiecień 2017

Pierwszy etap selekcji i nagroda główna w konkursie na plakat 39 Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej

Komisja przyznała nagrodę pani Grażynie Dymel-Piotrowskiej ze Szczecina.

Serdecznie gratulujemy.

A oto zwycięska praca, która będzie pełnić rolę oficjalnego plakatu 39.Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej

wybrany 39sfmd

Pierwszy etap selekcji w konkursie na plakat 39 Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej

Na konkurs wpłynęły 223 prace!!! To dużo więcej niż przewidywaliśmy w najśmielszych oczekiwaniach 🙂

Komisja konkursowa w składzie:

1. Wojciech Knapik – Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu
2. Ewelina Wiśniewska – szefowa “Galerii pod Piątką” przy CKiS w Starym Sączu
3. Ryszard Miłek – artysta malarz w Nowego Sącza
4. Justyna Liszkowska – animator kultury, pracownik Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

wybrała  na pierwszym etapie selekcji 24 najciekawsze projekty plakatu 39.SFMD w Starym Sączu
Oto one:
top24mały
Autorom wszystkich wyróżnionych (zakwalifikowanych do ścisłego finału) prac serdecznie gratulujemy. Zwycięska praca, której autorowi przypadnie nagroda pieniężna w wys. 2750 zł brutto zostanie wybrana przez komisję konkursową bez zbędnej zwłoki (w zależności od przebiegu prac komisji; w ciągu 1-4 dni).Wyniki zostaną opublikowane na stronie http://festiwal.wstarymsaczu.pl/konkurs-na-projekt-plakatu-39-sfmd/

Czytaj dalej

Poszukujemy stażysty

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu poszukuje osoby na staż do Punktu Informacji Turystycznej w sezonie turystycznym od IV do X 2017.

 Warunki  wymagane wobec kandydata/kandydatki:

  • wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe
  • znajomość języka angielskiego w stopniu min. komunikatywnym
  • znajomość innego języka obcego mile widziana
  • znajomość obsługi komputera (Word,Exel)
  • dobra znajomość topografii okolic Starego Sącza i szerzej Beskidu Sądeckiego
  • status bezrobotnego (zarejestrowanie w PUP)

Kandydaci powinni do dnia 18.04.2017 roku (decyduje data wpływu) zgłosić pisemnie na adres Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, Rynek 5, 33-340 Stary Sącz  lub pocztą elektroniczną adres: dyrektor@ckis.stary.sacz.pl swoją ofertę zawierającą:

  • imię i nazwisko wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail)
  • CV z opisem posiadanych kwalifikacji i umiejętności wymaganych na oferowanym stanowisku
  • podanie o staż wraz  opisem ew. ograniczeń wynikających z innych zobowiązań.