Archiwa kategorii: Wystawa

Biennale sztuki VIA CARPATIA 2021

VIA CARPATIA 2021 to międzynarodowy konkurs w dziedzinie sztuk wizualnych. Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu sztuk wizualnych (malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, fotografia, wideo, animacja, obiekt, instalacja, dokumentacja z performance, dokumentacja działania ze społecznością lokalną, projekty inter-medialne i multimedialne) związane z tematem 1 Biennale Sztuki VIA CARPATIA 2021.

15. Międzynarodowy Plener Malarski

16 sierpnia 2021 roku rusza XV Międzynarodowy Plener Malarski- Sympozjum Kultur Lokalnych w Starym Sączu. Artyści z Hiszpanii, Włoch, Białorusi, Litwy, Łotwy i Polski zawitają do Grodu św. Kingi i przez najbliższe dwa tygodnie będą tworzyć niepowtarzalne dzieła będące inspiracją krajobrazu i kultury Małopolski.

Dzięki uprzejmości Pani dyrektor Elżbiety Bodziony ze SP1 w Starym Sączu, sale lekcyjne na ten czas zamienią się na pracownie malarskie. Artystów będzie można także spotkać w Muzeum Regionalnym, które udostępnia im pan Andrzej Długosz Ewelina Kochańska, kurator pleneru.

Podczas pleneru organizowane jest Sympozjum Kultur Lokalnych (24.08 g:18:00), na którym można poznać artystów i ich twórczość. Zakończenie pleneru zaplanowaliśmy na 28.08 g:18:00. Zarówno sympozjum jak i wernisaż odbędzie się w Powiatowej i Miejsko Gminnej Bibliotece w Starym Sączu, ul. Mickiewicza 33, za co dziękujemy Pani dyrektor Monice Jackowicz-Nowak.  W tym dniu zapraszamy również na starosądecki rynek, gdzie wspólnie z artystami i dyrektorem artystycznym pleneru Piotrem Nowińskim przygotujemy płótna, na których każdy niezależnie od wieku czy umiejętności będzie mógł malować.  Co będziemy malować to jest to niespodzianka dlatego warto być z nami w tym dniu aż do wernisażu.

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny.

Harmonogram:

24.08. g:18:00 Sympozjum Kultur Lokalnych

28.08. g.18:00 Uroczysty wernisaż

28.08 cały dzień – malowanie obrazu na starosądeckim rynku

8 Festiwal Podroży i Przygody BONAWENTURA

Po raz ósmy bezpretensjonalne spotkanie podróżników w sercu Beskidów.
 
Na program złoży się 5 bloków (od A do E) w tym cztery płatne i jeden (D) bezpłatny:
 
blok A – piątek 23 III – od godz. 18.00 (25 zł)
blok B – sobota 24 III – od godz. 12.00 (25 zł)
blok C – sobota 24 III – od godz. 17.30 (25 zł)
blok D – niedziela 25 III – od godz. 10.00 (wstęp wolny)
blok E – niedziela 25 III – od godz. 14.00 (28 zł)
Program festiwalu:

Czytaj dalej

Ekobilet odcina nawet 20 zeta od ceny naszych biletów!

Regulamin promocji:

Regulamin promocji „Ekobilet dla Ciebie”, dalej: „Promocja”. do 20 zł zniżki za zakupy w ekobilet.pl przy wyborze formy płatności Visa Checkout.

 1. Organizatorem promocji jest MATUKIO Sp. z. o. o z siedzibą w Krakowie (30-074), ul. Kazimierza Wielkiego 40/4, NIP 676 24 51 939, REGON 122467781, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411711, zwana w dalszej części Regulaminu “Operatorem“.
 2. Promocja odbywa się w okresie od 8 marca 2018 r. do 8 kwietnia 2018 r., dalej zwanym „Okresem Promocji” w sklepie internetowym: www.ekobilet.pl lub do wyczerpania puli rabatów. Warunki i zasady składania zamówień́, płatności, dostawy oraz reklamacji w portalu internetowym www.ekobilet.pl oraz na pod stronach sklepów organizatorów współpracujących z Matukio sp. z o.o. określa regulamin zakupów dostępny pod adresem: http://system-ekobilet.pl/regulamin-pl.html (łącznie: „Regulamin Systemu Ekobilet”). Pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie nadane w Regulaminie Systemu Ekobilet.
  1. Promocja obowiązuje dla osób (dalej „Uczestnicy”), które w Okresie Promocji zawrą umowę sprzedaży biletu na stronie www.ekobilet.pl lub jakiejkolwiek podstronie adresu www.ekobilet.pl, i skorzystają z formy płatności Visa Checkout za pośrednictwem strony www.ekobilet.pl lub jakiejkolwiek podstrony adresu www.ekobilet.pl i wykonają czynności opisane w niniejszym Regulaminie (dalej zwana „Transakcją“).
  2. Promocja polega na udzieleniu Uczestnikom upustu w cenie do zapłaty za bilet będący przedmiotem Transakcji (dalej: „Rabat”). Uczestnik otrzyma Rabat w następującej wysokości:
   • 10 zł jeżeli cena Transakcji przed Rabatem wynosi od 30,00zł do 59,99 zł
   • 20 zł jeżeli cena Transakcji przed Rabatem wynosi co najmniej 60,00 zł

   Rabat naliczany jest automatycznie po wyborze formy płatności ceny za Transakcję kanałem Visa Checkout po zalogowaniu się do konta Visa Checkout lub po założeniu konta Visa Checkout. W przypadku rezygnacji z formy płatności Visa Checkout (zmiany kanału płatności ceny za Transakcję) Uczestnik traci prawo do Rabatu.

  3. Bilet zakupiony z Rabatem nie podlega zwrotowi ani wymianie.
  4. W trakcie Okresu Promocji Uczestnik może uzyskać Rabat tylko jeden raz.
  5. Promocja dotyczy wszystkich rodzajów biletów dostępnych na stronie www.ekobilet.pl
  6. Łączna wysokość udzielanych Uczestnikom Rabatów jest ograniczona. W razie wyczerpania się puli rabatów, Operator odwoła promocję.
 3. Operator ma prawo w każdym momencie przedłużyć lub zakończyć promocję bez podawania przyczyny.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Uczestnik nie ma prawa przenoszenia uzyskanego rabatu na inne osoby.
 5. Udział Uczestnika w promocji oznacza akceptację jej zasad, zawartych w niniejszym regulaminie.
 6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Zasady zakupu, dystrybucji oraz reklamacji biletów określone są w odrębnym regulaminie.
 7. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.ekobilet.pl.
 8. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze. zm.), wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem sprzedaży biletu, informacji o biletach promocyjnych i usługach Operatora lub z rozpoznaniem reklamacji. Administratorem danych osobowych jest Operator. Wszystkie dane osobowe Uczestników składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Czytaj dalej

Zapraszamy do Galerii Pod Piątką

Ryszard Miłek

Zapraszamy na wernisaż!

Ryszard Miłek wybitny artysta malarz Zrealizował 85 wystaw indywidualnych i brał udział w ponad 140 zbiorowych w USA, Europie i Polsce.Wielokrotnie nagradzany.Członek ZPAP,SPP i Amerykańskiego Stowarzyszenia Pastelistów NY.Marcin Kołpanowicz napisał “Buszujący w tęczy”-tak najkrócej określiłbym Miłka,malarza,którego żywiołem jest kolor.Kolor jako substytut uczucia,bo każda kolorystyczna konfiguracja przekazuje inną emocję,inny nastrój,inne “natężenie świadomości”,a Galeria Galgiardi z Londynu napisała “/…/jeden z najlepszych pastelistów na świecie./…/Jedyny w swoim rodzaju i fantastyczny artysta ,którego prace cieszą się uznaniem na całym świecie.”

Wystawę będzie można oglądać do 7 marca

17 lutego

17 lutego

TO I OWO Dawida Kędzierskiego – Zapraszamy na wystawę malarstwa

KędzierskiDawid Kędzierski – Ukończył studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom z wyróżnieniem dodatkowo uhonorowany trzecią nagrodą im. Jerzego Panka w 2009 r. Należy do ZPAP okręgu Zakopane. Jest współzałożycielem międzynarodowej grupy artystycznej NAF. Od 2011 roku prowadzi wraz z żoną Magdaleną autorską pracownię Inversja w Nowym Targu.  Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Uprawia malarstwo, rzeźbę, rysunek i LandArt. Prace artysty znajdują się w zbiorach placówek kulturalnych oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą miedzy innymi: Słowacja,  USA, Brazylia, Japonia, Ukraina i Austria.

Wystawę będzie można oglądać do 30 kwietnia 2016

X Plener Malarski i Sympozjum Kultur Lokalnych, 16 – 30 lipca 2015

Jak co rok w połowie lipca otworzymy dziesiąte już warsztaty Międzynarodowego Pleneru Malarskiego. Jako symbol ciągłości wieloletniego przedsięwzięcia zaprosiliśmy kilkunastu artystów, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach wydarzenia. W tym roku będziemy gościć artystów z Czech, Białorusi, Francji, Włoch, Hiszpanii, Japonii i Polski. Po raz kolejny zobaczymy także japońska malarkę Onji Tae w towarzystwie dwóch artystów z Tokyo, którzy odwiedzą nas po raz pierwszy. Od początku każdy z kolejnych Plenerów cieszył się coraz większym zainteresowaniem artystów zza granicy, na co wpływ miał też Stary Sącz jako miejsce Pleneru i organizowane w tym czasie Sympozjum Kultur Lokalnych, które w tym roku poprowadzi francuz Antoine Lopez z Clermont Ferrand – znawca filmu krótkometrażowego i były dyrektor Festiwalu Du Court Metrge de Clermont-Ferrand. Antoine przedstawi kilkanaście nagrodzonych na festiwalach filmów animowanych i fabularnych. Twórcze warsztaty zawsze przynoszą zawsze w efekcie duży zbiór prac malarskich, które na koniec będą wyeksponowane podczas uroczystego wernisażu  w Galerii “Pod Piątką”, będącego jednocześnie zakończeniem Pleneru i pożegnaniem artystów. Tradycyjnie dwutygodniowy Międzynarodowy Plener Malarski zakończy się happeningiem na rynku Starego Sącza, w którym udział wezmą artyści oraz uczniowie pobliskich szkół. Sympozjum, pokazy filmowe i wystawa kierowane są do mieszkańców Sądecczyzny. Wstęp na wszystkie wydarzenia podczas Pleneru Malarskiego jest bezpłatny.

16-30 lipca

Miasto na oku… Zapraszamy na wernisaż fotograficzno – filmowy

Miasto na OkuW najbliższy czwartek 28 maja w Kawiarni przy Kazimierzu (ul. Kazimierz Wielkiego w Starym Sączu), o godzinie 18.00 odbędzie się wernisaż wystawy fotograficzno – filmowej. Prace zostały zrealizowane przez uczestników warsztatów fotograficzno i warsztatów filmowych w ramach projektu „ Miasto na oku”. Projekt był realizowany przez Starosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji „Malowana Skrzynia” w ramach konkursu ofert na realizację zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej pt. „Kultura w sołectwach – edycja druga”, ogłoszonego przez Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Warsztaty realizowane były od 14 lutego 2015 roku do 31 maja 2015 roku.

Serdecznie zapraszamy na wernisaż, jak również na wystawę w „ogródku”, która potrwa do końca czerwca
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

NIEBIESKI PUNKT WIDZENIA Renaty Michalczyk… Zapraszamy do Galerii Pod Piatką

oko19 czerwca, godz. 17:00, Galeria Pod Piątka – Wystawę będzie można oglądać do 22 lipca

Motywem przewodnim tej wystawy jest kolor w fotografii i jego oddziaływanie. Barwa wpływa na odbiór zdjęcia, emocje, estetykę i na to jak postrzegamy poszczególne elementy fotografii. Kolor często decyduje o niepowtarzalności obrazu, nadaje mu odpowiedni klimat. Umiejętnie wykorzystany sprawi, że zdjęcie wyróżni się, zostanie zapamiętane. Trudno sobie wyobrazid fotografię bez barw, które sprawiają, że zdjęcie staje się pełne wyrazu.
Wystawa jest zabawą z niebieskim kolorem, który ma różnorodną symbolikę – od skojarzenia z przestrzenią, wodą, niebem po odczucie lekkości, spokoju i bezpieczeostwa
Renata Michalczyk jest członkiem Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego. Jej prace prezentowane były na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Ostatnie odbyły się w 2014 r. w Klubie Sztuki Art Cafe MCK Sokół w Nowym Sączu i Pijalni Artystycznej w Piwnicznej oraz w 2015 r. w Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu. Za działalnośd na rzecz Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego autorka otrzymała w 2013 r. Srebrne Jabłko Sądeckie. Jest laureatką licznych konkursów fotograficznych. Czytaj dalej

Marian Ślazyk “Żydzi, Przyjaciele i Nastroje” – Wystawa

Marian Ślazyk – urodził się w 1959 roku w Słopnicach. Wychował się w Starym Podgórzu w Krakowie. W początkowym okresie bardzo lubił obrazy. Fascynowały go różne techniki malarskie. Nie myślał nawet o tym, że będzie malował. Prowadził normalne życie rodzinne. Coś jednak nie dawało mu spokoju, tak jakby brakowało mu miejsca w życiu. Postanowił spróbować swoich możliwości w tej dziedzinie. Zaczął malować. I tak obudził się u niego talent, który nadal się rozwija i pogłębia. Maluje głównie kwiaty, farbami olejnymi i szpachlą. Prace jego są bardzo ekspresyjne i kolorowe. Na obrazach widać, że tworzy szybkimi i pewnymi ruchami. Czytaj dalej

Senacka Wystawa z okazji 125 lat Języka Esperanto

Polskie Stowarzyszenie Europa-Demokracja-Esperanto przy współpracy Centrum Edukacji Międzykulturowej zaprasza na Senacką Wystawę z okazji 125 lat Języka Esperanto. Dodatkowo w dniu 17.02.2015 o godzinie 12:00 członkowie Stowarzyszenia przedstawią “Magiczny Stolik Teatru ESPERANTO”, ok. 20 minutowe, przedstawienie dla dzieci z akompaniamentem muzycznym, w reżyserii  Jerzego Michalaka Czytaj dalej