Wynajem

Formularz Wynajmu Sali Widowiskowo – Kinowej

Regulamin Wynajęcia Sali Widowiskowo – Kinowej

Cennik Wynajęcia Sali Widowiskowo – Kinowej

ZAIKS

WNIOSEK o zawarcie umowy licencyjnej – ZAiKS

Wykaz Utworów dla ZAiKS

 

REKLAMA

Tablice informacyjne

Reklama w „Kurierze Starosądeckim”

 

Umowy/Porozumienia

Formularz DANE DO UMOWY