Edukacja+Kultura – Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY 2018

14 listopada, Centrum Kongresowe ICE, Kraków

Szczegółowy program, opisy warsztatów i informacje praktyczne: www.edukacjapluskultura.mik.krakow.pl

Małopolski Instytutu Kultury w Krakowie oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe zapraszają na Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY 2018 „Edukacja+Kultura”, które odbędzie się 14 listopada 2018 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Udział w Forum to okazja do spotkania z ludźmi o dużej wrażliwości społecznej, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą i pasją: nauczycielami, edukatorami, animatorami i liderami kultury. Chcemy wspólnie podyskutować o najistotniejszych obecnie problemach i wyzwaniach naszych środowisk: edukacji dzieci i młodzieży, sposobach wsparcia nauczycieli, animatorów i edukatorów, o rozwijaniu kluczowych kompetencji XXI wieku, a także zastanowić się nad tym, jak zbudować skuteczną sieć współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji.

Będziemy rozmawiać także o zmianie i potrzebie nowego, świeżego spojrzenia na znaczenie
i obecność edukacji kulturowej nie tylko w szkołach i instytucjach kultury, ale również w mieście
i w regionie.

Zapraszamy do udziału w panelach dyskusyjnych, spotkaniach warsztatowych i do rozmów
w kuluarach – będziemy wymieniać się pomysłami, wiedzą, doświadczeniami oraz skutecznymi, możliwymi do realizacji praktykami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja na stronie:

edukacjapluskultura.mik.krakow.pl

 

W programie

Panele dyskusyjne:

Edukacja kulturalna. Dlaczego Kraków jej potrzebuje?

Udział wezmą:

Anna Michalak-Pawłowska – pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej

Katarzyna Olesiak – dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa

Dariusz Martynowicz – nauczyciel języka polskiego w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Witkowskiego w Krakowie

Aleksandra Barczyk – pedagog cyrku, instruktorka teatralna, Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie

Mikołaj Spodaryk – edukator, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Moderatorzy panelu: Robert Piaskowski, dyrektor programowy Krakowskiego Biura Festiwalowego i

Justyna Nowicka, redaktorka Radia Kraków

 

Kompetencje XXI wieku. Jak i po co wspierać rozwój edukacji kulturowej?

Udział wezmą:

Monika Wiejaczka – zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego

Piotr Szewczyk – zastępca dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu

Maja Dobkowska – trenerka kreatywności, współpracuje ze szkołami, przedszkolami, muzeami, domami kultury i ośrodkami doskonalenia nauczycieli

Tomasz Sobczak – artysta, nauczyciel w III Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie

Katarzyna Grubek – kierowniczka działu Kultura i Media, Centrum Edukacji Obywatelskiej

Moderatorzy panelu: Piotr Knaś, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie i Łukasz Wojtusik, dziennikarz kulturalny radia TOKFM

 

Warsztaty:

Dzisiaj porozmawiamy o dzisiaj. Miniwarsztat o tym, jak przez sztukę uczyć o współczesności.

Czego nauczyciele i edukatorzy mogą nauczyć twórców festiwali?

Dziecko jako twórca i obywatel. Mikrolaboratorium o prawach dziecka i o sztuce.

Partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce. Rekrutacja.

Jak stworzyć miejski program edukacji kulturalnej?

 

 

Szczegółowy program, opisy warsztatów i informacje praktyczne: www.edukacjapluskultura.mik.krakow.pl

 

 

Wydarzenie organizowane w ramach programu: „SYNAPSY – program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce”  realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura oraz z budżetu Województwa Małopolskiego.

www.synapsy.malopolska.pl