Informacja o unieważnieniu przetargu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców”

2018.05.30 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu