IV Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych i Niepodległościowych w Starym Sączu

REGULAMIN

 1. Międzyszkolny Przegląd Pieśni patriotycznych i Niepodległościowych ma charakter konkursu, którego zadaniem jest wyłonienie najlepszego wykonania pieśni patriotycznych  i niepodległościowych
 2. Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dawnej i współczesnej pieśni patriotycznej, podkreślanie ważnych rocznic historycznych, rozbudzanie patriotyzmu w najmłodszym pokoleniu oraz kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i przywiązania do ziemi ojczystej.
 3. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, Rynek 5, 33-340 Stary Sącz
 4. Nagrodą w konkursie jest Puchar Burmistrza Starego Sącza, który ma charakter przechodni.
 5. W konkursie biorą udział uczniowie szkół z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz
 6. Reprezentacje szkół są zobowiązane do uczestnictwa w całej imprezie (od godziny 17:00 do ogłoszenia wyników konkursu)
 7. Kolejność wystąpień uczestników jest z góry ustalona przez organizatora i nie podlega możliwości jakichkolwiek zmian.
 8. W konkursie biorą udział soliści lub grupy uczestników nie większe niż 12 osób (za wyjątkiem wcześniej zgłoszonych chórów szkolnych i grup przedszkolnych)
 9. Uczestnicy wykonują jedną pieśń, wcześniej wybraną przez opiekuna, min. 2 zwrotki
 10. Dopuszcza się akompaniament na instrumentach uczestników, towarzyszących osób dorosłych lub podkład muzyczny (bez wokalu)
 11. Zapotrzebowania sprzętowe (wzmacniacze, mikrofony itp.) należy zgłosić najpóźniej 9 listopada (kontakt: Ryszard Garwol 502 480 989)
 12. Organizator zapewnia możliwość próby w dniu 10 listopada (wtorek), w godzinach od 8:00 do 16:00 po uprzednim ustaleniu dokładnej godziny (kontakt: Ryszard Garwol 502 480 989)
 13. najpóźniej dzień przed rozpoczęciem konkursu należy zgłosić opiekuna artystycznego uczestników (osobę odpowiedzialna za przygotowanie muzyczne)
 14. Podsumowanie Konkursu planowane jest tego samego dnia zaraz po zakończeniu wszystkich prezentacji.
 15. Występy uczestników ocenia komisja konkursowa składająca się z trzech osób
 16. Ocenie podlega: wykonanie, prezentacja.
 17. Od rozstrzygnięcia komisji nie przysługuje prawo odwołania.