Koncert Noworoczny

Plakat Koncert NoworocznyBurmistrz Starego Sącza Jacek lelek oraz Miejska Orkiestra Stary Sącz zaprasza na Koncert Noworoczny w stylu wiedeńskim.

5 i 6 stycznia 2017, Kino Sokół w Starym Sączu

W programie usłyszycie m. in.:
– „Pizzicato Polka” – Johann & Joseph Strauss, ar. Marc Rial
– „Deutschmeister – Regiments Marsch” – Wilhelm August Jurek, ar. Adrian Falk
– „Annen Polka”, op. 117 – Johann Strauss Sohn, ar. Mike Sutherland
– „Wiener Bürger” Walzer op. 419 – Carl Michael Ziehrer, ar. Adrian Falk
– „Böhemische Liebe” – Mathias Rauch
– „Fächer Polonaise” op. 525 – Carl Michael Ziehrer
– „Colonel Bogey March” – Kenneth J. Alford, ar. Walter Tuschla
– „Bodyguard- I have nothing” – ar. Robert Fienga
– „I will always love you” – Dolly Parton, ar. Ron Sebregts
– „Chariots of Frire” – Vangelis, ar. Don Campbell