Najnowsze wydanie Kuriera Starosądeckiego w wersji cyfrowej!

sty lu

W numerze między innymi:

  • Zmiany planów przestrzennych
  • Rozbudowa Ośrodka Zdrowia
  • Konno z Węgier do Polski
  • Szansa na dofinansowanie
  • Dobry gospodarz Gminy
  • Meandry uroczystości 600-lecia bł. Kingi
  • Starosądeckie korzenie Prezydenta
  • Chór Gospel w Starym Sączu
  • Gen podróżnika