OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane dla projektu “Modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców”

Nr postępowania: CKiS.001.2018  z dnia 27.04.2018

Unieważnienie przetargu “Modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców” – 30. 05. 2018, godz. 13:00

2018.05.30 Zawiadomienie o unieważnieniu


2018.05.30 – Informacja z otwarcia ofert


Uwaga: wydłużony termin składania ofert do 30.05.2018 10:30

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na pytania referentów

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia CKiS.001.2018

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie (grupa kapitałowa)

Załącznik Nr 4 – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik Nr 5 – Wzór umowy

Załącznik Nr 6 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 7 – Wykaz osób

Do pobrania (przycisk “pobierz” – prawy górny róg strony odnośnika):

Załacznik Nr 8 – Dokumentacja Techniczna

Załacznik Nr 8a – Dodatkowa dokumentacja techniczna