Praca szuka człowieka!

 

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

organizator renomowanych wydarzeń kulturalnych m.in.:

 

 

 

zatrudni osobę na stanowisku

specjalista d.s. organizacyjnych

 Warunki  wymagane wobec kandydata/kandydatki:

  • wykształcenie wyższe
  • znajomość języka angielskiego
  • znajomość mediów społecznościowych
  • doświadczenie w realizacji projektów / przedsięwzięć o dowolnym charakterze wyniesione z pracy zawodowej, działalności społecznej lub studiów
  • inteligencja, kreatywność, elastyczność
  • pasja i gotowość do pracy w zespole ukierunkowanym na sukces

Kandydaci powinni do dnia 12.11.2017 roku (decyduje data wpływu) zgłosić pisemnie na adres Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, Rynek 5, 33-340 Stary Sącz  lub pocztą elektroniczną adres: dyrektor@ckis.stary.sacz.pl swoją ofertę zatytułowaną “Praca dla ambitnych CKIS Stary Sącz” zawierającą:

  • imię i nazwisko wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail)
  • CV z wyczerpującym  opisem posiadanych kwalifikacji i umiejętności potrzebnych do objęcia w.w. stanowiska oraz opisem dowolnego projektu / przedsięwzięcia z udziałem kandydata/kandydatki i opisem roli jaką w nim odegrał/a
  • list motywacyjny

Dyrektor Centry Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

Wojciech Knapik

 

Pobierz