Praca w Centrum Kultury i Sztuki

 

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

organizator renomowanych wydarzeń kulturalnych m.in.:

 

 

 

zatrudni osobę odpowiedzialną za:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców”

 

 Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

           Wojciech Knapik