Regionalny Zespół STAROSĄDECZANIE

1Zespół “Starosądeczanie” kultywuje folklor Lachów Sądeckich, jeden z najciekawszych, charakterystycznych nurtów wielu odrębności etnograficznych w Beskidach, w którym dominują melodie i tańce grupowe oparte na rytmie walca o charakterze lirycznym, a także żywe tańce z podkładem muzycznym kontrabasu, klarnetu i trąbki jak cięta polka, szurok czy siadany. Zespół występuje w tradycyjnych strojach lachowskich.

Kontakt: Marek Zięba tel. 602230070