Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko Instruktora Zespołu Folklorystycznego

W związku z prowadzonym naborem na stanowisko Instruktora Zespołu Folklorystycznego w Przysietnicy na rozmowę kwalifikacyjna zostały zaproszone:

1. Iwona Cichoń

2. Monika Florek

Rozmowa kwalifikacyjna odbyła się  13 lutego 2015 w Kinie SOKÓŁ w Starym Sączu. Stanowisko Instruktora Zespołu Folklorystycznego zostało zaproponowane Pani Monice Florek.