Różne, inne…

 

3 czerwca

3 czerwca

9 - 15 maja

9 – 15 maja


 ZNANI I LUBIANI ŚPIEWAJĄ I GRAJĄ DLA GNIAZDA – XX-lecie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” – 10 kwietnia 2016


 

Przesłuchania do Chóru Gospel – 23 stycznia 2016

23 stycznia 2016

23 stycznia 2016


2015