Rozstrzygnięcie konkursu na plakat 40 Jubileuszowego Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej

Komisja konkursowa  w składzie:
Wojciech Knapik – przewodniczący komisji oraz Krzysztof Bojarczuk, Justyna Liszkowska, Piotr Matwiejczuk,  Mariola Pękala, Ewelina Wiśniewska
w dniu 08.02.2018 wybrała nagrodzoną i wyróżnione prace w konkursie  na plakat 40. Jubileuszowego Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej.

I nagrodę w wysokości 2500 zł brutto otrzymuje Bartosz Cebula (Przeworsk)
Praca Bartosza Cebuli została wytypowana jako oficjalny plakat 40. Jubileuszowego Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej w 2018 roku.
Dwa równorzędne wyróżnienia po 500 zł przyznano dla:
Tomasza Macieja Ziemiańskiego (Resko/Warszawa)
oraz dla Karola Dynysiuka (Chełm) – jako dla artysty młodego pokolenia ( rok urodz. 1994)