Synapsy – Rekrutacja

ZGŁOŚ SIĘ NA WARSZTATY DO 10 MARCA, ZREALIZUJ PROJEKT

Chcesz mieć możliwość zrealizowania projektu dla dzieci i młodzieży, zgłoś się na nasz kurs. Cykl warsztatowy realizowany w ramach programu SYNAPSY jest skierowany do nauczycieli i animatorów kultury. Podczas kursu przedstawimy metodologię i narzędzia edukacyjne oraz animacyjne służące do budowania długofalowych działań z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty i konsultacje poprowadzą doświadczeni pedagodzy i animatorzy. 5 dni warsztatowych jest obligatoryjnych, pozostałe są fakultatywne. Po zakończeniu cyklu warsztatowego wesprzemy Cię podczas pisania projektu. Pomożemy na każdym etapie działania. Projekty oceni niezależna komisja.

Spotkania będą się odbywać w soboty i niedziele w Małopolsce. Zapewniamy wyżywienie. Zgłaszając się na kurs, zobowiązujesz się do wzięcia udziału w obligatoryjnych warsztatach oraz do napisania projektu.

Kurs, konsultacje, projekt

Do udziału w pierwszej edycji programu SYNAPSY zostanie zakwalifikowanych 20 osób, nauczycieli i animatorów z Małopolski.

Uczestników programu zaprosimy do udziału w:

– kursie szkoleniowym poświęconym metodologii i narzędziom edukacyjnych oraz animacyjnym służącym do budowania długofalowych działań z dziećmi i młodzieżą, patrzRamowy program cyklu warsztatowego

– w cyklu konsultacji indywidualnych, pogłębiających wybrane zagadnienia oraz bezpośrednio wspierających uczestników w miejscu podejmowanych przez nich działań;

– w procesie projektowania własnych działań z obszaru edukacji kulturowej – każdy z uczestników stworzy koncepcję projektu edukacji kulturowej dla dzieci i młodzieży.

Najlepsze projekty zostaną sfinansowane.

NA KURS ZGŁASZASZ SIĘ INDYWIDUALNIE, ALE POMYŚL, Z KIM MOŻESZ ZREALIZOWAĆ PROJEKT. JEŚLI JESTEŚ NAUCZYCIELEM – POSZUKAJ ANIMATORA, JEŚLI JESTEŚ ANIMATOREM – ZNAJDŹ NAUCZYCIELA!

Jak rozumiemy Wasze role?

Nauczyciel – osoba pracująca w sektorze oświaty na wszystkich poziomach edukacyjnych (może być pedagog szkolny, osoba prowadząca świetlicę, bibliotekę szkolną itd.)

Animator – osoba działająca z dziećmi i młodzieżą, pasjonat, działacz lokalny, pracownik instytucjonalny i pozainstytucjonalny, pracownik i współpracownik organizacji pozarządowej

REKRUTACJA

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 marca 2016 r. (do godz. 16.00) poprzez formularz rekrutacyjnydostępny na naszej stronie. Z osobami zakwalifikowanymi skontaktujemy się do 14 marca 2016 r. i poprosimy o potwierdzenie uczestnictwa w mailu zwrotnym do 16 marca 2016 r.

Informacje dodatkowe

Udział w cyklu warsztatowym jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie w trakcie warsztatów. Nie zwracamy kosztów przejazdu. Spotkania szkoleniowe planowane są w weekendy (marzec, kwiecień, maj). Część jest obligatoryjna, część fakultatywna.

Ramowy program cyklu warsztatowego synapsy

Skip to content