73. rocznica likwidacji getta w Starym Sączu

Sztetl17 sierpnia minie 73. rocznica likwidacji getta w Starym Sączu. W tym czasie zapraszamy do poznania żydowskiej historii naszego urokliwego miasteczka.
16 sierpnia o g. 17:00 zapraszamy na spacer śladami żydowskich mieszkańców miasta. Rozpoczniemy go pod Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu przy ul. Batorego 23 (starosądecki Sokół), a zakończymy w Rynku. Naszym przewodnikiem będzie Łukasz Połomski.
17 sierpnia o g. 17:00 zapalimy znicze w miejscu gdzie Niemcy rozstrzelali 95 starosądeckich Żydów – przy pomniku na Piaskach – koło mostu na Popradzie.
Pamiętajmy!

Organizatorem wydarzenia jest Sądecki Sztetl