ANKIETA!!! dot.potrzeb i kierunków działań rewitalizacyjnych i rozwoju potrzebnych funkcji kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, które pomogą wzbogacić dotychczasową ofertę realizowaną przez różne instytucje kultury i organizacje z terenu miasta i gminy Stary Sącz

Rynek 5W związku z planowanym zadaniem pn. “Remont i przebudowa siedziby Centrum Kultury im. Ady w Starym Sączu, Rynek 5, pod kątem dostosowania do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej, jako elemet szerzej zakrojonych działań rewitalizacyjnych” zapraszamy mieszkańców Gminy Stary Sącz do udziału w ankiecie dot. potrzeb i kierunków działań rewitalizacyjnych i rozwoju potrzebnych funkcji kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, które pomogą wzbogacić dotychczasową ofertę realizowaną przez różne instytucje kultury i organizacje z terenu miasta i gminy Stary Sącz, a będą mogły być realizowane w zrewitalizowanym budynku w Starym Sączu, Rynek 5.

Ankieta znajduje się TUTAJ