Dostawa umywalek zintegrowanych z blatem (w kolorze czarnym) do Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

Termin składania ofert: 2021-03-12, godz. 10:00:00

Link do pełnego tekstu ogłoszenia (z załącznikami): https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35472

ROZSTRZYGNIĘTY:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35472?sekcja=oferty