Drobne roboty budowalne w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Saczu powiązane z powłokami i położeniem okładzin, wykładzin i wybranych elementów wyposażenia

Ogłoszenie nr 2021-17477-37554

Termin składania ofert: 2021-03-25 13:00:00

Data opublikowania ogłoszenia: 2021-03-15

Planowany termin podpisania umowy: 2021-03