“Eksportowy” prolog 38. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej – już jutro!

logo 38 SFMDSześć dni przed inauguracją 38 Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej w uroczym Bardejovie będzie miał miejsce prolog festiwalu, czyli wydarzenie promujące nasz festiwal na pobliskiej Słowacji. Przy okazji można zwiedzić miasto wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Organizatorzy zapewniają transport do Bardejova, ale trzeba się pospieszyć, gdyż liczba miejsc w autokarze jest ograniczona.
Wzorem ubiegłego roku, gdy prolog starosądeckiego festiwalu zorganizowano w słowackiej Lewoczy, w tym roku koncert promujący najstarszy polski festiwal muzyki dawnej odbędzie się w innym królewskim mieście położonym nieopodal polskiej granicy uroczym Bardjowie (Bardejov).  Dodatkową atrakcją jest fakt, że tym razem brzmienie organów nie będzie zastępowane tak jak ma to z konieczności miejsce w Starym Sączu brzmieniem wypożyczanego na tę okoliczność pozytywu, tylko “wystąpią” tamtejsze organy z kościoła św. Idziego.

subtilior cccW bardejowskim koncercie zaprezentuje się w repertuarze renesansowym znany bywalcom starosądeckiego festiwalu kwartet śpiewaczy Subtilior Ensemble, na organach natomiast zagra profesor Marcin Szelest – dyrektor artystyczny starosądeckiego festiwalu.

Prolog 38. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej ujawnia wieloznaczność pojęcia „renesans”, mającego w sobie posmak przełomu. W znaczeniu epoki historycznej renesans istotnie przyniósł dokonania, które zaważyły na rozwoju nauk i sztuk w czasach nowożytnych. W sferze muzyki dowodzi tego twórczość motetowa i pieśniowa najwybitniejszych kompozytorów przełomu XV i XVI stulecia; stworzyła ona podwaliny pod dalszą wielowiekową ewolucję kultywowanych przez nich gatunków. Ale w odniesieniu do muzyki dawnej można też mówić o renesansie w XIX i XX wieku, w znaczeniu ponownego zainteresowania zapomnianym wówczas repertuarem, czerpania z niego źródeł inspiracji i powolnego odkrywania związanej z nim sztuki wykonawczej. Tu oczywiście najważniejszą rolę grała postać Bacha. Parafrazowano jego utwory, próbowano pisać w jego stylu, a nawet – za jego własnym przykładem – komponowano dzieła oparte na temacie B-A-C-H. Owoce tego renesansu zbieramy do dziś; okazał się więc prawdziwym przełomem.

village square in poland

village square in poland

Bilet na przejazd tam i z powrotem kosztuje w przedsprzedaży tylko 25 zł. Bilety do nabycia w Internecie i informacji turystycznej w Starym Sączu, Rynek 5. https://ekobilet.pl/…/przejazd-do-bardejova-n…/152510-bilety.

Wyjazd ze Starego Sącza o godz. 15.15. spod Kina Sokół. Powrót po koncercie (ok godz. 21.45). Melomani z Nowego Sącza mogą wsiąść i wysiąść na przystanku pośrednim pod Rafą (ul. Węgierska).