Et In Terra Pax… – Relacja z październikowego koncertu Miejskiej Orkiestry Stary Sącz

Kolejne koncerty Miejskiej Orkiestry Stary Sącz juz 3 i 6 stycznia 2016 – Koncert Noworoczny.

Bilety na stronie www.ekobilet.pl/ckis lub w Punkcie Informacji Turystycznej w Starym Sączu, Rynek 5