Gminne obchody 127 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Program obchodów w Starym Sączu

(czwartek, 3 maja 2018 r.)

9.45    Zbiórka pod Starosądeckim Kinem “Sokół” ul. Batorego 23.
10.00  Przemarsz spod Starosądeckiego Kina „SOKÓŁ” na Rynek.
10.15 Uroczyste wciągnięcie flagi Polski na maszt oraz odegranie hymnu
          państwowego.

10:30 Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny na dziedzińcu Klasztoru Sióstr
          Klarysek.

3 maja