Holloenek Hungarica (dudy i bębny/world music)

Węgierska grupa muzyczna grająca muzykę średniowieczną. Założona w 2005 roku w Debreczynie z inicjatywy Lajosa Balinta. Początkowo grupa grała dość tradycyjną w swej formie muzykę dawną z elementami muzyki folkowej. Obecne brzmienie zespołu oparte jest głównie na dźwiękach dud średniowiecznych i rozbudowanej sekcji bębniarskiej, wspieranej niekiedy tylko przez akompaniament buzuki. Repertuar formacji stanowią dawne marsze, pieśni i ballady z okresu średniowiecza i baroku pochodzące głównie z krajów takich jak Węgry, Turcja, Włochy, Francja, Rumunia czy Mołdawia oraz folkowe kompozycje zaczerpnięte z kultur skandynawskich. Grają w średniowiecznych strojach. Żywiołowe spektakle dudziarsko – bębnarskie „Hollóének Hungarica” są entuzjastycznie przyjmowane na koncertach w całej Europie.

o godzinie 18:30

Dodaj komentarz