Informacja z otwarcia ofert dot przetargu Roboty budowlane dla projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców” Nr postępowania: CKiS.001.2018 z dnia 27.04.2018

2018.05.30 – Informacja z otwarcia ofert