Konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową rozstrzygnięty

11 stycznia 2015 roku w „Starosądeckim Centrum Kultury i Sztuki Sokół ”  jury konkursu szopek w składzie: Wojciech Knapik – przewodniczący, Justyna Liszkowska, Ryszard Garwol- członkowie, dokonało oceny czterech szopek zgłoszonych do konkursu „Najpiękniejsza starosądecka szopka bożonarodzeniowa”.

W wyniku oceny jury postanowiło przyznać:

I miejsce – szopka Pana Józefa Bielaka – nagroda w wysokości 250 zł,

II miejsce – szopka Pani Anny Niedźwiedź – nagroda w wysokości 150 zł,

III miejsce – szopka WDK w Łazach Biegonickich – nagroda w wysokości 100 zł.

Dodaj komentarz