Kultura w sołectwach – rozstrzygnięcie konkursu

P R O T O K Ó Ł  z dnia 23 stycznia – wersja ostateczna

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie na zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej w 2018 r „Kultura w Sołectwach – edycja czwarta”

Postępowanie konkursowe prowadzone było na podstawie zarządzenia Nr 11/2017 Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu z dnia 01.12.2018 r.

W ramach konkursu do Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari wpłynęło 18 ofert. Jedna oferta została wycofana przez wnioskodawcę.

Ocenie zostały poddane oferty złożone przez:

 1. Anna Majewska
 2. Regionalny Zespół “Bystro Kicora” – Bogdan Ogorzały
 3. Przemysław Mairer – sołtys
 4. Małgorzata Banach
 5. Małgorzata Skop – Trybulska – animator w Wiejskim Domu Kultury
 6. Koło Gospodyń Wiejskich
 7. Małgorzata Skop – Trybulska – animator w Wiejskim Domu Kultury
 8. Karolina Biel – Biblioteka
 9. Stowarzyszenie Mostki Razem
 10. Fundacja Będzie Dobrze
 11. Baza Marcin Bednarkiewicz – Małgorzata Ryniewicz
 12. Fundacja Będzie Dobrze
 13. Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic
 14. Baza Marcin Bednarkiewicz – Małgorzata Ryniewicz
 15. Monika Rębilas REBILASART
 16. Justyna Nalepa
 17. Agnieszka Kwaśniowska

Po dokonaniu oceny formalnej ustalono, że wszystkie oferty spełniają kryteria formalne. Na podstawie zgłoszonych uwag dokonano powtórnej oceny wniosków oraz odniesiono się do zgłoszonych uwag. Na tej podstawie sporządzono końcową listę rankingową:

Lista zadań wybranych do dofinansowania

NR oferty

Oferent

Tytuł zadania Miejsce realizacji Kwota  Pkt.  Pkt.21 e) regulaminu

Suma pkt

7

Anna Majewska Spotkania literacko – plastyczne “kolorowy świat marzeń” Moszczenica Wyżna 3 000 27 0 27

17

Regionalny Zespół “Bystro Kicora” – Bogdan Ogorzały Dudy i złóbcoki w kulturze Przysietnicy Przysietnica 3 000 26 0

26

11

Małgorzata Banach Aktywne muzycznie dzieciaki – zajęcia muzyczne dla dzieci Gołkowice Górne 3 000 26 0

26

4

Przemysław Mairer – sołtys Teatr dla małych i dużych- warsztaty teatralne dla mieszkańców Barcice 2 860 24 0

24

12

Małgorzata Skop – Trybulska – Myślec w obrazach Myślec 3 000 23 0

23

14

Małgorzata Skop – Trybulska – Naturalny dom: eko-sprzątanie i domowe spa Łazy Biegonickie 3 000 23 0

23

Lista zadań, które zdecydowano się umieścić na liście rezerwowej

NR oferty

Oferent Tytuł zadania Miejsce realizacji Kwota Pkt Pkt.21 e) regulaminu

Suma pkt

8

Koło Gospodyń Wiejskich Dobrze nam razem jest ze sobą Moszczenica Niżna 3 000 21 0

21

1

Stowarzyszenie Mostki Razem Warsztaty wyrobu dekoracji świątecznych Mostki 2 995 21 0 21

10

Karolina Biel – Biblioteka Plener malarski – spotkania z kolorem Gołkowice Górne 3 000 25 – 5

20

Lista zadań, które nie zakwalifikowano do dofinansowania

NR oferty

Oferent Tytuł zadania Miejsce realizacji Pkt Pkt.21 e) regulaminu

Suma pkt

13

Baza Marcin Bednarkiewicz – Małgorzata Ryniewicz Malowane wioski dziecięce Skrudzina 20 0

20

5

Baza Marcin Bednarkiewicz – Małgorzata Ryniewicz Tradycją malowane Barcice 24 – 5

19

16

Monika Rębilas REBILASART Wakacyjne warsztaty wokalne w Przysietnicy Przysietnica 23 – 5

18

9

Justyna Nalepa Spotkanie z tradycją – zajęcia kulturalno poznawcze dla dzieci Gołkowice Górne 21 – 5

16

2

Fundacja Będzie Dobrze Warsztaty recyklingowe “plastuś” cz.2. Mostki 20 – 5 15

18

Agnieszka Kwaśniowska Eksperymentowanie z gliną – kontynuowanie tradycji ceramicznej Przysietnica 20 – 5

15

3

Fundacja Będzie Dobrze Warsztaty kosmetyczne “zdrowie i uroda” Mostki 19 – 5 14

6

Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic Barcice w obrazach – warsztaty malarskie dla mieszkańców Barcice 19 – 5 14

Uwaga: Na prośbę Sołtysa wsi Barcice Dolne dokonano powtórnej oceny zadań  „Tradycją malowane, Barcice w obrazach – warsztaty malarskie dla mieszkańców” oraz „Teatr dla małych i dużych – warsztaty teatralne” dla mieszkańców oraz sytuacji formalnej tych wniosków. Pomimo, że w przypadku jednego z zadań zostało zgłoszone Sołectwo Barcice Dolne zweryfikowano na podstawie zapisów wniosku, że faktycznym miejscem realizacji zadania jest Biblioteka w  Barcicach. Ponieważ Bibliotekę w Barcicach wskazano jako miejsce realizacji wszystkich trzech wymienionych zadań, podtrzymano decyzję o zastosowaniu obniżki – 5 pkt w przypadku drugiego i kolejno ocenionych zadań w oparciu o zapis punktu 21e) regulaminu konkursu, który ma zapobiegać silnemu skoncentrowaniu zadań.

Zgłoszone zastrzeżenie postanowiono uwzględnić przy konstruowaniu regulaminu kolejnej edycji konkursu „Kultura w sołectwach” w ten sposób, że przywołany punkt zostanie doprecyzowany lub zmieniony.

Wojciech Knapik

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki

Ady Sari w Starym Sączu