Miejska Orkiestra Stary Sącz – Koncert Galowy (fotorelacja)