MISTERIUM ŚW. KINGI – Spektakl Teatru STORIA w Starym Sączu

3

19 kwietnia (niedziela), godz. 19:00, Kino SOKÓŁ

Święta Kinga jest dla nas postacią pełną tajemnic. Związane z nią bezpośrednio przekazy źródłowe są skąpe. Nasze wyobrażenie o Kindze kształtują w dużej mierze legendy narosłe przez wieki wokół jej osoby, a traktujące o sprawianych przez nią cudach. Znamy ją także z jej średniowiecznych żywotów i przede wszystkim świadectwo o niej daje nam jej wielkie dzieło – klasztor sióstr klarysek w Starym Sączu, realizujący od wieków jej cele. Poprzez pryzmat tych przekazów Kinga jawi się nam jako kobieta wyjątkowa, obdarzona łaską boską, troszcząca się o ludzi.

Spektakl „Misterium Świętej Kingi” jest poszukiwaniem, próbą odkrywania tajemnicy, dotknięcia prawdziwego człowieka, ukazania relacji pomiędzy bliskimi księżnej poprzez przywołanie autentycznych, historycznych postaci.

Plastyka spektaklu nawiązuje do średniowiecznej sztuki, nie brakuje w niej także odwołań symbolicznych, które tworzą wyjątkową mistyczną atmosferę.

Ostatnie bilety do nabycia w kasie Kina SOKÓŁ w cenie 30 zł