MISTERIUM ŚW. KINGI – Spektakl Teatru STORIA

Zobacz fotorelację z premiery….

Kup bilety na spektakl 19 kwietnia…

Święta Kinga jest dla Sądecczyzny – i szerzej dla Małopolski – postacią szczególną i wyjątkową. Ta urodzona w 1234 r. królewna węgierska wcześnie została przeznaczona na żonę dla piastowskiego księcia Bolesława. Kiedy osiągnęła wiek pięciu lat posłano ją na dwór jej przyszłego małżonka. Kinga i Bolesław długo panowali razem. Przyszło im jednak władać w trudnym okresie rozbicia dzielnicowego – stale zagrażał im Konrad Mazowiecki, stryj księcia Bolesława, który pragnął zdobyć księstwo krakowskie dla siebie, za ich życia doszło do przerażających ataków mongolskich, a sam Bolesław także angażował się w konflikty zbrojne i walki. Zachowane dokumenty świadczą jednak o dbałości ze strony tej książęcej pary o rozwój ich księstwa – zarówno poprzez wspieranie budowy i uposażania świątyń i klasztorów, lokowanie miast, jak i inne działania gospodarcze. Po śmierci męża Kinga udała się na ziemię sądecką, poświęcając się budowie klasztoru dla zgromadzenia sióstr klarysek oraz dbając o rozwój tej ziemi. Zmarła w glorii świętości w 1292 r.

Słowo „misterium” oznacza tajemnicę, albowiem Święta Kinga jest dla nas ciągle postacią pełną tajemnic. Związane z nią bezpośrednio przekazy źródłowe są skąpe. Nasze wyobrażenie o Kindze kształtują w dużej mierze legendy narosłe przez wieki wokół jej osoby, a traktujące o sprawianych przez nią cudach. Znamy ją także z jej średniowiecznych żywotów, które spisywano w konkretnym celu. Przede wszystkim jednak świadectwo o niej daje nam jej wielkie dzieło – klasztor sióstr klarysek w Starym Sączu, realizujący od wieków jej cele. Poprzez pryzmat tych przekazów Kinga jawi się nam jako kobieta wyjątkowa, obdarzona łaską boską, troszcząca się o ludzi, miłosierna, a zarazem gospodarna i konsekwentna, jako księżna godząca płynącą z serca potrzebę służenia Bogu, z trudnościami i wymogami życia władcy. Dlatego spektakl „Misterium Świętej Kingi” jest poszukiwaniem, próbą odkrywania tajemnicy, dotknięcia prawdziwego człowieka, ukazania relacji pomiędzy bliskimi księżnej poprzez przywołanie autentycznych, historycznych postaci, takich jak książę Bolesław Wstydliwy, jego matka Grzymisława, Klemens z Ruszczy czy książę Leszek Czarny. Plastyka spektaklu nawiązuje do średniowiecznej sztuki, nie brakuje w niej także odwołań symbolicznych, które tworzą wyjątkową mistyczną atmosferę.

Kinga właściwa

Bohaterowie spektaklu:

Kinga (ur. 1234) – córka króla węgierskiego Beli i królowej Marii Laskariny, małżonka księcia krakowskiego Bolesława. Ze względów religijnych wspólnie z mężem zdecydowała się żyć w czystości, co dla księstwa miało poważne konsekwencje polityczne. Razem z Bolesławem dbała o rozwój gospodarczy, religijny, polityczny i militarny Małopolski. Po śmierci męża udała się na ziemię sądecką, którą udzielnie władała, i na której założyła klasztor dla sióstr klarysek. Jeszcze za życia znana była z troski o ubogich i otaczana czcią. Zmarła w glorii świętości w 1292 r. W 1999 roku została kanonizowana przez Jana Pawła II.

Bolesław Wstydliwy (ur. 1226) – syn Leszka Białego i Grzymisławy, książę krakowski (od 1243) i sandomierski (od 1232), ostatni przedstawiciel małopolskiej linii Piastów. Po śmierci jego ojca walka pozostałych książąt o tron krakowski i prawo do opieki nad Bolesławem doprowadziła do wielu wojen domowych. Bolesław ostatecznie sam zasiadł na tronie, także dzięki wsparciu Węgrów i przez mariaż z Kingą, węgierską królewną. Sprawował rządy przez 36 lat, zabiegając o gospodarczy i duchowy rozwój swojego księstwa, a także wzmocnienie jego politycznej pozycji. Zmarł w 1279 r.

Grzymisława (ur. ok. 1189, zm. 1258) – księżniczka ruska, księżna krakowska, żona księcia Leszka Białego, najprawdopodobniej córka Jarosława Włodzimierzowica. Po tragicznej śmierci męża, którego zamordowano podczas zjazdu książąt piastowskich w Gąsawie znalazła się w trudnej sytuacji, narażona na zakusy innych książąt starających się o zdobycie władzy nad ziemią krakowską. Jej najgroźniejszym przeciwnikiem był jej szwagier, Konrad Mazowiecki. Kiedy jej syn Bolesław Wstydliwy objął władzę w Małopolsce, wspierała go stale w jego rządach, dbając także o sprawy kościoła w księstwie.

Leszek Czarny (ur. ok. 1241, zm. 1288) – wnuk Konrada Mazowieckiego, władca księstwa sieradzkiego, które zmienił w prosperującą dzielnicę. Usamodzielnienie się Leszka jako udzielnego władcy bardzo szybko zaowocowało nawiązaniem dobrych stosunków z sąsiadem – Bolesławem. Wspólnie walczyli w wojnie węgiersko-czeskiej przeciw Czechom. Rezultatem sojuszu bezdzietnego Bolesława z Leszkiem było naznaczenie tego ostatniego na dziedzica księstwa krakowsko-sandomierskiego. Po śmierci Bolesława Leszek zasiadał na tronie krakowskim aż do 1288 roku.

Klemens z Ruszczy – rycerz polski z rodu Świebodziców, wojewoda krakowski i doradca księcia Bolesława Wstydliwego. Był jedną z najważniejszych osobistości politycznych w Polsce połowy XIII wieku. Wspierał Bolesława w długotrwałej walce z Konradem Mazowieckim, pomógł też uciec jego matce i jemu z zamku w Sieciechowie, gdzie byli uwięzieni na polecenie Konrada. Poprowadził wojska polskie i węgierskie do walki z oddziałami Konrada i dzięki zwycięstwu w bitwie pod Suchodołem doprowadził do osadzenia Bolesława na tronie małopolskim.

Święty Stanisław – patron polski, biskup krakowski, żył w XI wieku. Według tradycji został okrutnie zamordowany na polecenie króla Bolesława Śmiałego. Po śmierci jego poćwiartowane ciało w cudowny sposób zrosło się. W okresie rozbicia dzielnicowego wzrósł jego kult, a w cudzie połączenia jego ciała zaczęto upatrywać zapowiedzi zjednoczenia ziem polskich. Był kanonizowany w 1253 r. w wyniku starań księcia Bolesława Wstydliwego przez papieża Innocentego IV

Misterium Świętej Kingi – Premiera 15 marca 2015

Teatr Storia

Obsada:

Justyna Stasik – Święta Kinga

Maciej Gośniowski – Bolesław Wstydliwy

Aneta Gierat – Grzymisława

Józef Więcławek – Leszek Czarny

Wojciech Michno – Klemens z Ruszczy

Marta Kontny – królowa Maria

oraz: Karolina Lisik, Aleksandra Powęzka, Maciej Rutkowski Joanna Sitko, Magda Szczepanek, Małgorzata Szkotak

a także: Karolina Lach jako mała Kinga i Olaf Olchawa jako mały Bolesław

Scenariusz: Maria Molenda, Barbara Szewczyk, Danuta Molenda

Reżyseria: Maria Molenda, Barbara Szewczyk

Choreografia: Katarzyna Sanocka

Scenografia: Filip Przybyłko (projekt) oraz Zespół stolarzy MZGK w Starym Sączu (wykonanie)

Kostiumy: Maria Molenda

Charakteryzacja: Beata Przybyłko

Realizacja dźwięku i oświetlenia: Rafał Janc

Muzyka: Kompozycje „Święta Kinga”, „Najazd Mongołów”, „Gravity” – Michał Esz Szerląg.
W spektaklu wykorzystano także utwory zespołów: Obsidienne pod kierownictwem Emmanuela Bonnardota, Syntagma, Alla Francesca, Unicorn oraz Dead Can Dance.

Organizatorzy dołożyli wszelkich starań aby zadośćuczynić właścicielom praw autorskich. W przypadku nie dotarcia do któregoś z właścicieli, prosimy o kontakt.

Spektakl powstał dzięki współpracy Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu i Fundacji Nomina Rosae, a także dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Organizatorzy dziękują również panu Robertowi Kardzisowi, kierownikowi Centrum Sztuki Współczesnej Solvay w Krakowie.

Jedna myśl nt. „MISTERIUM ŚW. KINGI – Spektakl Teatru STORIA

  1. Pingback: Rozpoczęliśmy sprzedaż biletów na „Misterium Świętej Kingi” Teatru STORIA | Centrum Kultury i Sztuki mi. Ady Sari

Możliwość komentowania jest wyłączona.