Nabór na stanowisko INSTRUKTORA ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO w Przysietnicy

W związku z planami utworzenia nowego zespołu folklorystycznego w Przysietnicy (gm. Stary Sącz) Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu ogłasza nabór na stanowisko Instruktora zespołu folklorystycznego.

Warunki  wymagane wobec kandydata/kandydatki:

  • wykształcenie min. średnie
  • udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia zespołów regionalnych;  preferowane ukończenie Studium Folklorystyczne dla Instruktorów Zespołów Folklorystycznych lub równoważne, w szczególnych przypadkach za spełnienie kryterium może zostać uznana udokumentowana praktyka i osiągnięcia w zakresie prowadzenie zespołów folklorystycznych
  • predyspozycje muzyczno – taneczne
  • predyspozycje do pracy z grupą, motywowania i kształtowania pozytywnych relacji w grupie
  • wysoka kultura osobista

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 9 lutego 2015 roku (decyduje data wpływu)  pisemnie na adres Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, Rynek 5, 33-340 Stary Sącz  lub pocztą elektroniczną adres: dyrektor@ckis.stary.sacz.pl

Oferta powinna zawierać:

  • imię i nazwisko wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail)
  • CV z wyczerpującym  opisem posiadanych kwalifikacji i umiejętności potrzebnych do objęcia stanowiska instruktora zespołu folklorystycznego
  • list motywacyjny wraz  z oczekiwaną formę zatrudnienia wraz z sugerowaną kwotą wynagrodzenia oraz opisem ew. ograniczeń wynikających z innych zobowiązań zawodowych

Do  11 lutego 2014 roku poinformujemy za pośrednictwem www.ckis.stary.sacz.pl o wyborze kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 13 lutego 2015 w Starym Sączu. Decyzja o wyborze  kandydata na pracownika Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu zostanie ogłoszona nie później jak 16 lutego 2015 r.

Jedna myśl nt. „Nabór na stanowisko INSTRUKTORA ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO w Przysietnicy

  1. Pingback: Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko Instruktora Zespołu Folklorystycznego | Centrum Kultury i Sztuki mi. Ady Sari

Możliwość komentowania jest wyłączona.