Nasza misja

CHCEMY BYĆ NOWOCZESNYM, WIELOWYMIAROWYM MIEJSCEM SPOTKAŃ I DIALOGU,
OTWARTYM NA POMYSŁY LUDZI I ZASPOKAJAJĄCYM ICH KULTURALNE POTRZEBY ORAZ
PRZYGOTOWUJĄCYM DO AKTYWNEGO, KRYTYCZNEGO UCZESTNICTWA W KULTURZE.

W CENTRUM NASZEGO ZAINTERESOWANIA JEST CZŁOWIEK, DLATEGO CHCEMY BYĆ MIEJSCEM
PRZYJAZNYM DLA WSZYSTKICH, NASTAWIONYM NA WSPÓŁPRACĘ I BUDOWANIE WSPÓLNOTY,
MIEJSCEM CHĘTNIE ODWIEDZANYM I WYBIERANYM DO SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU.

NA NIEKTÓRYCH POLACH DZIAŁANIA BĘDZIEMY BUDOWAĆ, A NA INNYCH POSZERZAĆ SWOJĄ
ROZPOZNAWALNOŚĆ NA SKALĘ KRAJOWĄ I MIĘDZYNARODOWĄ.