Obóz dla wolontariuszy Festiwalu Pannonica – ostatni dni na zapisy!

obóz wolontariatObóz “szkoleniowo-kondycyjny” dla kandydatów na wolontariuszy wspierających organizację 5. Festiwalu Pannonica.
Miejsce: wioska festiwalowa w Barcicach (Osada w Odnozynie) nad Popradem (Beskid Sądecki).
Oferujemy: program szkoleniowy dla wolontariuszy, noclegi na polu namiotowym we własnych namiotach, wyżywienie (3 posiłki dziennie), ubezpieczenie.
Wymagania: “chęć szczera” do pomocy przy organizacji festiwalu, wiek; ukończone 16 lat w dniu rozpoczęcia obozu. (nie ma górnego limitu wieku, aczkolwiek pierwszeństwo mają osoby do 22 roku życia).

Uczestnictwo w obozie jest bezpłatne. Zgłoszenia z krótkim listem motywacyjnym oraz danymi osobowymi (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nazwa szkoły/uczelni/zakładu pracy) prosimy przesyłać do dnia 15 czerwca 2017 pocztą elektroniczną na adres: justyna.liszkowska@gmail.com (tytuł wiadomości: obóz szkoleniowy dla wolontariuszy – zgłoszenie)

W zgłoszeniu należy obowiązkowo zamieścić klauzulę:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia naboru na obóz dla wolontariuszy
(ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku
Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.)”.

Serdecznie zapraszamy: Liczba miejsc ograniczona!