Odpowiedzi na pytania do dokumentacji przetargowej z 7.07.2015 (a)

  1. Zamawiający wymaga terminu realizacji zamówienia: 90 dni liczone od daty podpisania umowy. Czy zamawiający przewiduje zmianę terminu, gdyż wykonanie np. samej części III potrzeba realnie 9 miesięcy?  Czy zamawiający zmieni termin wykonania umowy na: kwiecie na 2016 r?

Nie widzimy możliwości przedłużenia terminu realizacji zamówienia do kwietnia 2016 roku.  Zadanie musi zostać zrealizowane w tym roku z dotacji celowej przeznaczonej na zakup strojów regionalnych. W przypadku podpisania umowy np. w dniu 12 sierpnia termin realizacji nie będzie mógł przekroczyć 12 listopada 2015 roku. Wykonawcom, których moce produkcyjne nie pozwalają na terminowe zrealizowanie całości zamówienie proponujemy złożenie oferty cząstkowej na wybraną przez siebie część zamówienia np. tylko pierwszą, pierwszą i trzecią (bez drugiej), itp.

  1. Zamawiający w SIWZ w pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia Część 3 określa, że “Zakres zamówienia obejmuje dostawę : 15 kompletów strojów lachowskich męskich, składających się z: spodni, kamizelki, koszuli, pasa, kapelusza i butów. 15 kompletów strojów lachowskich damskich składających się z: spódnicy, bluzki, halki, gorsetu, butów, korali. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za/ 1.3 oraz Załącznik nr 5”. Natomiast w załączniku Formularz cenowy przy strojach damskich określone są inne ilości poszczególnych strojów. Proszę o wyjaśnienie, które ilości są prawidłowe do wyliczenia ceny oferty.

Rzeczywiście, w formularzu cenowym przy strojach damskich (zał 5) określono omyłkowo nieprawidłowe ilości. Prawidłowa ilość to 15 kompletów damskich. Poprawiony Zał. 5 zamieszczono na stronie www.ckis.stary.sacz.pl w zakładce Przetargi udostępniając poprawiony formularz cenowy dla cz. 3 wszystkim zainteresowanym udziałem w przetargu. Poprawiony zał 5 ma nazwę Zał.-Nr-5-Formularz-cenowy-Cz.3 poprawiony

 

  1. Zamawiający w załączniku nr. 1.3 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia określa w każdej z pozycji dotyczącej strojów męskich, że szczegółowy opis zawiera wzór rysunku a,b,c,d,e . Proszę o załączenie rysunków.

Zrezygnowano z załączania rysunków ze względu na to, że Zamawiający nie uzyskał zgody na wykorzystanie rysunków do wizualizacji. Szczegółowy opis słowny stanowi całość opisu niezbędnego do przygotowania oferty cenowej.

 

  1. Zamawiający w załączniku nr 1.3 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia określa przy strojach damskich w pozycji numer 12, że buty z czarnej skóry, sznurowane z cholewkami (Karbowiaki)na wysokim obcasie. Określenie to zaprzecza opisowi. Buty Karbowiaki są butami z wysoka cholewką wsuwane a nie sznurowane. Proszą o doprecyzowanie czy buty mają być sznurowane czy nie?

Buty damskie mają być sznurowane.