Poszukujemy stażysty

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu poszukuje osoby na staż do Punktu Informacji Turystycznej w sezonie turystycznym od IV do X 2017.

 Warunki  wymagane wobec kandydata/kandydatki:

  • wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe
  • znajomość języka angielskiego w stopniu min. komunikatywnym
  • znajomość innego języka obcego mile widziana
  • znajomość obsługi komputera (Word,Exel)
  • dobra znajomość topografii okolic Starego Sącza i szerzej Beskidu Sądeckiego
  • status bezrobotnego (zarejestrowanie w PUP)

Kandydaci powinni do dnia 18.04.2017 roku (decyduje data wpływu) zgłosić pisemnie na adres Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, Rynek 5, 33-340 Stary Sącz  lub pocztą elektroniczną adres: dyrektor@ckis.stary.sacz.pl swoją ofertę zawierającą:

  • imię i nazwisko wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail)
  • CV z opisem posiadanych kwalifikacji i umiejętności wymaganych na oferowanym stanowisku
  • podanie o staż wraz  opisem ew. ograniczeń wynikających z innych zobowiązań.

 

 

Wojciech Knapik