Redaktor Naczelny

Zespół Kuriera Starosądeckiego tworzy grupa pasjonatów i miłośników Starego Sącza pod przewodnictwem red. naczelnego – Wojciecha Waliszewskiego. Zespół współpracowników ma charakter „wirtualny”, gdyż od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 20 lat, nie mamy stałej redakcji. Obecnie z pomocą przychodzą nowe technologie – większa część spotkań i korespondencji odbywa się drogą internetową, niemniej jesteśmy otwarci i zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby podzielić się informacjami lub własnymi spostrzeżeniami na temat Kuriera lub na każdy inny ważny temat o przesłanie maila na adres: kurier@stary.sacz.pl

kurier starosadecki

Kurier Starosądecki to pierwsze sub-lokalne czasopismo, które ukazuje się w Starym Sączu. Pierwszym wydawcą Kuriera Starosądeckiego była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. Następnie Zespół Placówek Społeczno-Kulturalnych Miasta i Gminy Stary Sącz, później Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu. Od grudnia 2008 roku wydawcą czasopisma jest Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu (instytucja, która jest następcą prawnym MGOK). Od grudnia 2002 roku dostępne jest pełne wydanie Kuriera w formacie PDF.