Rozstrzygnięcie konkursu “Inspire Camp 2019”

Rozstrzygnięcie I etapu Konkursu dla twórców treści internetowych pod nazwą “Inspire Camp 2019”

Inspire Camp 2019

Działając na podstawie “Regulaminu Konkursu dla twórców treści internetowych pod nazwą Inspire Camp 2019 podczas 7. Pannonica Festival w Barcicach (powiat nowosądecki)”, Jury zdecydowało o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu spośród prawidłowo przesłanych zgłoszeń następujących (kolejność alfabetyczna):

Mikołaj Cichomski  https://zyciewpodrozy.pl
Anita Demianowicz  www.banita.travel.pl
Natalia Lis  https://www.jestrudo.pl/
Patrycja Pająk i Daniel Kornas  www.powroty.do
Justyna Stasiek-Harabin  www.laminerva.pl
Olka Zagórska-Chabros i Marek Chabros  https://balkanyrudej.pl/

Pierwszą osobą na liście rezerwowej jest:
Aleksandra Swistow   https://pojechana.pl/

Wyboru dokonało Jury w składzie:
Andrzej Budnik
Alicja Rapsiewicz
Agata Szakiel
Wojcech Knapik