Świeże wydanie Kuriera Starosądeckiego (pdf)

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Kuriera Starosądeckiego w wersji elektronicznej.

@KS_218-1