VI Przegląd Pieśni Patriotycznych i Niepodległościowych

 

VI Międzyszkolny Przegląd

Pieśni Patriotycznych i Niepodległościowych w Starym Sączu

9 listopada 2017 r.

REGULAMIN

 1. Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych i Niepodległościowych ma charakter konkursu, którego zadaniem jest wyłonienie najlepszego wykonania pieśni patriotycznych  i niepodległościowych
 2. Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dawnej i współczesnej pieśni patriotycznej, podkreślanie ważnych rocznic historycznych, rozbudzanie patriotyzmu w najmłodszym pokoleniu oraz kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i przywiązania do ziemi ojczystej.
 3. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, Rynek 5, 33-340 Stary Sącz
 4. Nagrodą w konkursie jest Puchar Burmistrza Starego Sącza, który ma charakter przechodni.
 5. W konkursie biorą udział uczniowie szkół z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz
 6. Konkurs jest podzielony na dwie grupy wiekowe:
  –  młodsza (9 listopada, godz. 15:00):  przedszkola i dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej,
  –  starsza (9 listopada, godz. 17:00):  SP i Szkoły Ponadpodstawowe
 7. Szkoły Podstawowe desygnują swoją jedną reprezentację (tylko do jednej wybranej grupy wiekowej; albo młodszej, albo starszej), natomiast jeśli szkoła desygnuje reprezentację mieszaną, która zawiera uczestników z obu grup wiekowych wówczas taka reprezentacja wystąpi w starszej grupie wiekowej.
 8. Reprezentacje szkół są zobowiązane do uczestnictwa w całej imprezie (od godziny rozpoczęcia imprezy do ogłoszenia wyników konkursu w danym dniu)
 9. Kolejność wystąpień uczestników jest z góry ustalona przez organizatora i nie podlega zmianom (ponieważ powoduje to duże utrudnienia organizacyjne).
 10. W konkursie biorą udział soliści lub grupy uczestników nie większe niż 12 osób (za wyjątkiem wcześniej zgłoszonych chórów szkolnych i większych grup przedszkolnych)
 11. Uczestnicy wykonują jedną pieśń, wcześniej wybraną przez opiekuna, min. 2 zwrotki i nie więcej niż 4 zwrotki
 12. Dopuszcza się akompaniament na instrumentach uczestników, towarzyszących osób dorosłych lub podkład muzyczny (bez wokalu) wyłącznie w formacie mp3
 13. Zapotrzebowania sprzętowe (wzmacniacze, mikrofony itp.) należy zgłosić najpóźniej do 4 listopada (kontakt: Ryszard Garwol 502 480 989)
 14. Najpóźniej dzień przed rozpoczęciem konkursu należy zgłosić opiekuna artystycznego uczestników (osobę odpowiedzialną za przygotowanie muzyczne)
 15. Podsumowanie Konkursu i ogłoszenie wyników planowane jest tego samego dnia zaraz po zakończeniu wszystkich prezentacji.
 16. Występy uczestników ocenia komisja konkursowa składająca się z trzech osób
 17. Ocenie podlega: wykonanie, prezentacja.
 18. Od rozstrzygnięcia komisji nie przysługuje prawo odwołania.