Zapraszamy na wystawę Darii i Artura Ptak – Fotorelacja z wernisażu

Wystawa: do 7 kwietnia

Daria Maroń-Ptak 

Urodzona w 1984 roku w Kielcach. Absolwentka I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. W 2009 roku ukończyła z wyróżnieniem za pracę teoretyczną “Abject Art” pod kierunkiem dr Stefana Szydłowskiego studia na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dyplom artystyczny wykonany w pracowni malarstwa pod kierunkiem prof. Małgorzaty Bieleckiej. W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe Wzornictwo Przemysłowe na Politechnice Lubelskiej. Obecnie doktorantka w Instytucie Sztuk Pięknych UJK. Mieszka i pracuje w Kielcach. Zawodowo związana z muzealnictwem – zajmuje się organizacją wystaw oraz projektowaniem graficznym.

Artur Ptak 

Urodził się w 1980 roku w Nowym Sączu. W 2000 roku uzyskał tytuł zawodowy plastyk w zakresie specjalności formy użytkowe ze specjalizacją kamieniarstwo artystyczne. W 2005 roku otrzymał dyplom magistra sztuki, na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk plastycznych, specjalność: grafika warsztatowa na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2011 roku otrzymał świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Aktualnie jest studentem III roku studiów doktoranckich III stopnia w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mieszka i pracuje w Kielcach. Tworzy w dziedzinie grafiki, malarstwa, formy przestrzennej i fotografii.

6 marca do 7 kwietnia

6 marca do 7 kwietnia

FOTORELACJA z wernisażu…

Wystawa: do 7 kwietnia

10855061_652726491499180_4717790108220870767_o