Znani i lubiani dla GNIAZDA

12 kwietnia (niedziela) Starosądeckie Kino Sokół przeżyło prawdziwe oblężenie! To wszystko za sprawą Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, które już po raz drugi zorganizowało koncert „Znani i lubiani śpiewają i grają dla Gniazda”.

Była to akcja na rzecz zaprzyjaźnionego stowarzyszenia ” Nasz Dom” w Piwnicznej-Zdrój. Podczas koncertu przeprowadzona została zbiórka na modernizację budynku w Kosarzyskach przeznaczonego na ośrodek dla osób niepełnosprawnych.

To niezwykłe wydarzenie poprowadzili członkowie kabaretu „Gumowe Ucho” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu. W ubiegłym roku dzięki hojności zebranych w starosądeckim „Sokole”, na kontynuację działalności Integracyjnego Teatrzyku Muzycznego udało się zebrać niemal 4 tys.zł. W tym roku kwota ta wzrosła do: 6 204, 50 zł!

12 kwietnia, godz. 17:00

12 kwietnia, godz. 17:00